Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Miljøtilstanden i norske havområder

Miljøtilstanden i norske havområder

Groenlandssel med unge

Gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen) setter sammen statusrapport for ett forvaltningsområde hvert år. Hvert forvaltningsområde får dermed en statusoppdatering hvert tredje år. De løpende oppgavene i overvåkingsgruppen utføres av et sekretariat som for tiden er plassert ved Havforskningsinstituttet. Overvåkingsgruppen dekker alle de tre norske forvaltningsplanområdene: Overvåkingsgruppen Barentshavet (inkl. områdene utenfor Lofoten), Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak.