Logo-banner

Miljøstilstanden i norske havområder

Gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen) setter sammen statusrapport for ett forvaltningsområde hvert år. Hvert forvaltningsområde får dermed en statusoppdatering hvert tredje år. De løpende oppgavene i overvåkingsgruppen utføres av et sekretariat som for tiden er plassert ved Havforskningsinstituttet. Overvåkingsgruppen dekker alle de tre norske forvaltningsplanområdene: Overvåkingsgruppen Barentshavet (inkl. områdene utenfor Lofoten), Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak.