Gå til hovedinnhold
Logo-banner
HI 045410
Fotograf: Jon Rønning / Havforskningsinstituttet

Midlertidig opphold i oppvarmingen av Barentshavet

Siden 1980-tallet har det vært en markert temperaturøkning i Barentshavet. De siste 4-5 årene har dette endret seg, og temperaturen hadde i 2019 gått tilbake til samme nivå som tidlig på 2000-tallet. Utbredelsen av havis har også økt og iskantsonen trukket seg sørover siden 2016. Denne midlertidige nedkjølingen av Barentshavet er med stor sannsynlighet forårsaket av naturlige variasjoner i klimaet. Det er forventet at oppvarmingen av Barentshavet vil fortsette. Men vi forventer en ny midlertidig oppbremsing om vel 10 år før oppvarmingen igjen skyter fart.

Publisert 08.02.2022 - Oppdatert 08.02.2022

På samme måte som at oppvarmingen fram mot 2016 hadde betydelige effekter på økosystemet i Barentshavet, i form av økt utbredelse av sørlige arter og nedgang i bestander av arktiske arter, er det observert større mengder av enkelte arktiske dyreplankton- og fiskearter etter 2016. Dette bidrar til økt forståelse om hvordan variasjon i klima påvirker dette økosystemet.

De kommersielle fiskebestandene av torsk, hyse, blåkveite og snabeluer er i god forfatning og blir høstet bærekraftig. 

Med spredningen vestover siden 2016, antas det at snøkrabben nå har kolonisert det meste av de områdene der det er mulig for den å leve i Barentshavet, men forekomstene i vest og nord er fortsatt for små til å være kommersielt interessante.

Nedgangen i flere av de viktigste sjøfuglbestandene som for eksempel krykkje og lomvi har fortsatt, særlig i de sørlige delene av Barentshavet. Årsakene til dette er ikke fullt ut kjent, men ser ut til å være knyttet til sviktende næringstilgang.

Barentshavet er i stor grad rent med lave nivåer av forurensning og sjømat fra området anses som trygg.  Det er likevel urovekkende høye nivåer av miljøgifter i enkelte toppredatorer, som for eksempel isbjørn, fordi mange miljøgifter oppkonsentreres i næringskjeden.

Les rapporten her.

Kontaktperson: Per Arneberg, Havforskningsinstituttet, tlf: 932 47 562.