Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Møtekalender og referater

Overvåkingsgruppen har 4 årlige møter hvor sekretariatet i Overvåkingsgruppen og alle samarbeidspartnere møtes. Det er avtalt ett fysisk møte hvert år.