Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Statusrapporter

Overvåkingsgruppen har produsert en rekke statusrapporter for norske havområder.  I de senere år (2011-2020) har statusrapportene blitt oppdatert hvert 3. år for hvert havområde. Fra 2021 vil det bli produsert korte statusrapporter av alle tre havområder hvert år, etterfulgt av en mer omfattende statusrapport av miljøtilstand og utvikling av alle norske havområder hvert fjerde år. Det vil også, med en fire-årlig syklus, bli produsert en grundig statusrapport om miljøstatus på forurensning i de norske havområdene i 2021.