Gå til hovedinnhold

Statusrapporter

Overvåkingsgruppen har produsert en rekke statusrapporter for norske havområder.  I de senere år (2011-2020) har statusrapportene blitt oppdatert hvert 3. år for hvert havområde. Fra 2021 vil det bli produsert korte statusrapporter av alle tre havområder hvert år, etterfulgt av en mer omfattende statusrapport av miljøtilstand og utvikling av alle norske havområder hvert fjerde år. Det vil også, med en fire-årlig syklus, bli produsert en grundig statusrapport om miljøstatus på forurensning i de norske havområdene i 2021. 

 

Barentshavet og områdene utenfor Lofoten

Norskehavet

Nordsjøen og Skagerrak

Forurensning i de norske havområdene

Alle norske havområder 

2023         Miljøtilstand og utvikling i alle norske havområder – rapport fra Overvåkingsgruppen 2023
2021       Forurensning i de norske havområdene - Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen - Rapport fra overvåkningsgruppen 2021

 

2020 Status for miljøet i Barentshavet - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020        
2019   Status for miljøet i Norskehavet - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2019      
2018     Status for miljøet i Nordsjøen og Skagerrak og ytre påvirkning - rapport fra Overvåkingsgruppen 2018    

2017

Status for miljøet i Barentshavet og ytre påvirkning – rapport fra Overvåkingsgruppen 2017

 

 

   

2016

 

Status for miljøet i Norskehavet – rapport fra Overvåkingsgruppen 2016

 

   

2015

 

 

Status for miljøet i Nordsjøen og Skagerrak – rapport fra Overvåkingsgruppen 2015

   

2014

Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2014

 

 

   

2013

 

Overvåkingsgruppens rapport Norskehavet 2013 (PDF)
Hos Miljøstatus i Norge (web)

 

   

2012

 

Overvåkingsgruppens rapport Norskehavet 2012

 

   

2011

Overvåkingsgruppens rapport 2011 (PDF)
Hos Miljøstatus i Norge (web)

 

 

   

2010

Overvåkingsgruppens rapport 2010

 

 

   

2009

Overvåkingsgruppens rapport 2009

 

 

   

2008

Overvåkingsgruppens rapport 2008

 

 

   

2007

Overvåkingsgruppens rapport 2007