Gå til hovedinnhold
Måker som flyr over en båtripe på sjø

Miljøovervåkingen av norske havområder

Overvåkingsgruppen ble etablert i 2006 og har ansvaret for miljøovervåkingen av de marine økosystemene i norske havområder. 

Kontaktpersoner

Mette Skern-Mauritzen
92462615
Herdis Langøy Mørk
95758255

Overvåkingsgruppen, etablert i 2006, har ansvaret for miljøovervåkingen av de marine økosystemene i norske havområder, og jobber som en rådgivende faggruppe i arbeidet med helhetlig økosystembasert forvaltning av norske havområder.

Overvåkingsgruppen bistår faglig forum med utarbeidelsen av det faglige grunnlaget til oppdateringer og revideringer av de helhetlige forvaltningsplanene for havområdene Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak.

Overvåkingsgruppens hovedmål er å vurdere miljøtilstand, samt beskrive status og utvikling av norske havområder, basert på vitenskapelig kunnskap. Overvåkingsgruppen skal løpende vurdere hvordan indikatorer og referansenivåer fungerer i overvåkingen av havområdene og etter behov utvikle nye indikatorer. Gruppen skal også bidra til utviklingen av overvåkingssystemer og overvåkingsmetodikk for norske havområder.

Som beskrevet i det nye mandatet fra 2021 vil Overvåkingsgruppen produsere årlig korte statusrapporter av alle norske havområder, hvor det hvert fjerde år produseres en mer utfyllende rapport om miljøtilstand og utvikling av alle tre havområder. Det produseres i tillegg en utfyllende rapport om miljøstatus på forurensning i de norske havområdene hvert fjerde år.

Gruppen ledes av Havforskningsinstituttet og er bredt sammensatt med deltakelse fra relevante direktorater/tilsyn og offentlige institusjoner, samt andre med forsknings- og overvåkingsvirksomhet i de norske havområdene. Overvåkingsgruppen rapporterer til Styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder som består av berørte departementer under ledelse av Klima- og miljødepartementet.

Det samles inn data fra en lang rekke felt- og toktaktiviteter. Det årlige økosystemtoktet, som ledes av Havforskningsinstituttet, dekker Barentshavet og er en av de mest omfattende plattformene for overvåking i åpent hav. Det er også etablert økosystembaserte overvåkingstokt i Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak. Overvåkingsprogrammer som Miljøgifter i kystområdene (MILKYS), Elveovervåkingsprogrammet (RID), RAME, SEAPOPMOSJ, og MAREANO er også sentrale bidragsytere til indikatorer og statusrapporteringen.

 

Mandat

Overvåkningsgruppens mandat fra 2021 (PDF)
 

Rapport fra Overvåkingsgruppen 2023

Her kan du lese statusrapporten fra 2023 som tar for seg alle norske havområder
 

Miljøtilstanden i norske havområder

Eksterne lenker

Overvåkningsgruppens samarbeidspartnere:

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Nettside
logo

Fiskeridirektoratet

Nettside
logo

Havforskningsinstituttet

Nettside
logo

Miljødirektoratet

Nettside
logo

Norges Geologiske Undersøkelse

Nettside
logo

Norsk Polarinstitutt

logo

Meterologisk Institutt

Nettside
logo

Sokkeldirektoratet

Nettside
logo

Sjøfartsdirektoratet

Nettside
logo