Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Nordsjøen og Skagerrak

HI 001278

Økosystemet i Nordsjøen og Skagerrak er endret

Nordsjøen og Skagerrak domineres av høy sjøtemperatur som fører sørlige arter inn i økosystemet, vekst i fiskebestander som følge av redusert fiskepress og stort sett uendrede eller lavere nivåer av forurensende stoffer. Dette er konklusjonen i en ny og oppdatert statusrapport for Nordsjøen og Skagerak.

Les mer
Bilde 3

Varmere og renere i Nordsjøen og Skagerrak

2014 var et varmt år i Nordsjøen og Skagerrak, ikke bare i overflaten men gjennom hele vannsøylen. De fleste fiskeslagene i havområdet har bestander på tilfredsstillende nivå, mens sjøfuglbestandene blir mindre. Den største endringen finnes i plantplanktonsamfunnet hvor rauåta (Calanus finmarchicus) viker plass for Calanus helgolandicus. Denne opptrer senere på året og har annet næringsinnhold enn raudåta. Dette er en endring som henger sammen med de høye temperaturene og som kan påvirke store deler av økosystemet.

Les mer